eurohockey.pl Proces

Zabytkowe narzędzia i wyroby rzemieślnicze

Prawie w każdym regionie kraju znajdziemy miejsca, gdzie można poznać nieistniejące już dzisiaj zawody. Wytwory rzemieślników są gromadzone w państwowych i prywatnych muzeach i w skansenach. Kolekcje tam zebrane to namacalne ślady z czasów świetności niektórych profesji. Dużą popularnością cieszą się również organizowane w wiosennych i letnich miesiącach wycieczki i rajdy śladami ginących zawodów.

Dzięki działaniom miłośników tradycji możemy nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć starych narzędzi, konkretnych przedmiotów. Na jarmarkach i festynach okolicznościowych udostępnia się też turystom i zwiedzającym możliwość wyprodukowania pewnych przedmiotów dawnymi sposobami. I tak możemy upiec chleb w prawdziwym chlebowym piecu poznając przy tym pracę zduna, murarza, piekarza. Możemy też zabawić się w garncarza i zrobić sobie garnek lub dzbanek na kole garncarskim.

Takie dosłowne, osobiste zetknięcie się z historycznymi zawodami pozwala nam lepiej je poznać i docenić ich wartość.