eurohockey.pl Proces

Ważna więź z rodzicami

Wydanie na świat potomka wymaga najczęściej poważnej reorganizacji życia obojga rodziców. Oczywiście życie podobne do tego sprzed narodzin malucha jest możliwe, ale taka decyzja wymagałaby jednak scedowania obowiązku wychowywania dziecka osobom trzecim.

Doświadczenie pokazuje, że w takiej sytuacji najczęściej pojawia się babcia lub opiekunka. Tego typu sytuację się zdarzają, należy je jednak uznać za dość ryzykowne choćby z punktu widzenia prawidłowego rozwoju dziecka.

Wydaje się naturalne, że każdy człowiek zasługuje na kontakt z rodzicami. Tak jak każdemu powinno być dane szczęśliwe, spokojne dzieciństwo w rodzinnym gronie.

Modelem rodzicielstwa, do którego, wydaje się, powinniśmy dążyć, jest maksymalizacja uwagi i zaangażowania w rozwój dziecka. Niemowlę w sposób szczególny potrzebuje również fizycznego kontaktu z rodzicami, szczególnie z matką.

Dla prawidłowego rozwoju potomka w każdym wieku, niezwykle istotna jest także emocjonalna więź ze swoimi opiekunami, którą zbudować można jedynie poprzez wspólne doświadczenia.