eurohockey.pl Proces

Rodzaje insulin

Chory podaje sobie określoną liczbę jednostek insuliny, która jest sprzedawana w ampułkach. Fiolki mają objętość 10ml i zawierają insulinę o różnym stężeniu. I tak np.

w jednej fiolce możemy mieć 40, 80 lub 100 jednostek hormonu w 1 ml. A więc odpowiednio we wstrzykiwaczu, w pojemniczku 1,5ml, mamy 150 jednostek insuliny, jeśli jej stężenie wynosi 100j./ml.

Preparaty insuliny są różne i w różny sposób działają na organizm chorego. Są insuliny krótko działające, których aktywność zaczyna się 15–30 minut po wstrzyknięciu i trwa około 6–8 godzin. Drugą grupę stanowią takie, które mają pośredni czas działania trwający około 12 godzin, a zaczynające działać około 60 minut po iniekcji, i takie działające do 24 godzin od momentu podania.

Powyżej 24 godzin mamy tzw. insuliny długo działające. Pacjenci często wstrzykują sobie również gotowe mieszanki insulinowe np.

krótko działającą i tę, o pośrednim czasie działania. Preparaty insulinowe możemy dostarczać do organizmu za pomocą tzw. penów lub pomp insulinowych.