eurohockey.pl Proces

Dieta dorastającej młodzieży

Okres dorastania jest ciężkim wyzwaniem zarówno dla osoby, której to dotyczy jak i całego otoczenia.

Okres tak zwanej „burzy i naporu” przejawia się w ogólnie pojętym buncie i negacji wszystkiego.

Stare wzorce tracą swoją moc, nowe rzeczy wkraczają w życie człowieka, stając się priorytetowymi i kształtującymi osobowość.

Czas zmian dotyczy każdej ze sfer życia.

Z jednej strony młode osoby zaczynają dostrzegać i podążać za modą, modą lansującą bardzo często niezbyt ciekawe wzorce, takie jak bardzo wychudzone ciała modelek, a z drugiej strony otrzymują większą swobodę pozwalającą na intensywniejsze korzystanie z dobrodziejstw codziennego świata.

W tym jakże trudnym czasie zmiany dotykają także sferę żywienia.

Coraz trudniej dogodzić młodemu człowiekowi, sprostać oczekiwaniom i jednocześnie dbać o jego zdrowie i samopoczucie.

Utrudniony kontakt i opór ze strony nastolatka powoduje, że często martwimy się o dzienny bilans wartości odżywczych i budulcowych dostarczanych jego organizmowi.

Dlatego też dostępnych jest szereg diet, jadłospisów skierowanych do dorastających ludzi tak, aby zaspokoić ich głód, jednocześnie dostarczając wszystkiego, co niezbędne i zdrowe.