eurohockey.pl Proces

Co przyniesie nam rok 2015?

Prognozy na nowy rok dla rynku pracy to zawsze informacje z jednej strony pełne nadziei, a z drugiej pełne wątpliwości. Wielu ludzi ciągle poszukuje pracy i ma nadzieję, że od nowego roku ich sytuacja życiowa diametralnie się odmieni. Inni chcą założyć własne firmy, albo przekwalifikować się, natomiast pracodawcy często muszą zmagać się z podjęciem ciężkich decyzji dotyczący zatrudnienia i wyboru odpowiednich pracowników.

A do dla rynku pracy szykuje rok 2015? Komisja Europejska i jej prognozy są bardzo pozytywne dla Polski. Według jej szacunków stopa bezrobocia w Polsce w 2015 roku wyniesie 8,7% i będzie dalej spadać, co jest dość pozytywną informacją dla osób ciągle pozostających bez zatrudnienia. Z cytowanego wyżej raportu wynika również, że w naszym kraju wzrośnie zatrudnienie, w porównaniu do obecnego roku, co również może napawać optymizmem, jednak wzrost ten będzie mniejszy, niż w latach poprzednich.

Jednak jeśli w przewidywaniach sięgniemy jeszcze dalej, pozytywnych informacji będzie więcej, tempo i procent zatrudnionych osób jeszcze wzrośnie, być może otwierając nasz kraj na nowe perspektywy.